Lista usług

tel: 662-199-600

Lista Usług

Oferowane Usługi

- wykonywanie robót instalatorskich
- wykonywanie formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń z Zakładu Energetycznego
- modernizacje istniejących instalacji elektrycznych
- montaż instalacji elektrycznych
- wykonywanie pomiarów instalacji
- montaż oświetlenia i osprzętu elektrycznego
- przyłącza
- rozdzielnie elektryczne
- instalacja i podłączanie domofonów, videofonów, monitoringu
- przyłącza domów jednorodzinnych
- instalacje elektryczne mieszkań, domów, warsztatów, obiektów usługowych, handlowych, hoteli, restauracji, obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej